Rekuperace je proces přeměny kinetické energie dopravního prostředku zpět na využitelnou elektrickou energii při elektrodynamickém brzdění. Tato energie se buď ukládá do akumulátorů přímo v dopravním prostředku, nebo se vrací do napájecí soustavy.

Výhodou rekuperace je úspora energie a snížení ztrát, neboť se energie spotřebovaná na uvedení vozidla do pohybu částečně získává zpět. Její výhody se uplatní např. u běžných osobních, ale hlavně nákladních vlaků, které mají hmotnost v řádech tisíců tun a při jejich brzdění jde získat relativně nejvíce energie zpět.

Zdroj: wikipedia.org

Pro naše využití v elektro kolech a skútrech se však tato výhoda změní v nevýhodu. Uvedu příklady proč to tak je:

  • návrat energie z lehkého jedoucího vozidla i z kopce je minimální, výrazně se ztrácí rychlost
  • baterie dostávají proudové šoky, které jim nesvědčí a životnost, nabíjecí cykly a kapacita rapidně klesá
  • při zátěži motoru (tedy i rekuperaci) se motor zahřívá, tím klesá účinnost motoru a tedy i dojezd a opotřebení
  • použití rekuperace jako brzd je také nehospodárné, z důvodu snižující se životnosti baterie a motoru(viz výše)
  • využitelný a šetrný systém rekuperace pro stávající baterie je zatím drahý

Z výše popsaných vlastností je jasné, že pro tyto malá vozidla v této cenové kategorii se rekuperace nevyplatí. Nejspíše za nějakou dobu, se tyto nevýhody vytratí.

Pro ucelenější náhled na problematiku si můžete přečíst některé články:

Jak uložit energii – výňatek: „Baterie se nehodí příliš tam, kde se vyžadují velké nárazové proudy, spíše jim vyhovuje konstantní zátěž.“